เยี่ยมชมลูกค้าดูไบ

ในระหว่างการจัดนิทรรศการ UAE ในเดือนธันวาคม 2561 เราได้ไปเยี่ยมลูกค้าดูไบที่พาเราไปเยี่ยมสำนักงานและคลังสินค้าของเขา ความคิดเห็นของลูกค้าของเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดีมาก

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว